Жылдық жоспар 2016-2017 (скачать)


Театрландырылған іс әрекетті ұйымдастыру (скачать)


Методические рекомендации по внедрению системы автоматизации для
проведения мониторига развития детей дошкольного возраста (скачать)


Мектепке дейінгі ұйымдарға инновациялық технологиялар мен әдістерді
енгізу бойынша бағдарлама (скачать)


Ата-аналарға арналған консультациялық пункттің қызметін ұйымдастыруға қойылатын талаптар: әдістемелік нұсқаулық    (скачать )


«Мәңгілік Ел» Патриоттық актісін енгізуге әдістемелік нұсқаулық (скачать)


Үлгілік оқу жоспарының вариативтік бөлімін ұйымдастыру (скачать)


Методическое руководство к Типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения (скачать)


Хрестоматия (скачать)